Dịch vụ cung ứng nhân lực

Chuyên cung cấp dịch vụ lao động thuê ngoài, nhận hàng gia công, đóng gói, dán tem nhãn, bốc xếp hàng hóa, PG, nhân viên bán hàng ...

Chúng tôi, Công Ty TNHH Dịch Vụ PSO (Chuyên cung cấp dịch vụ lao động thuê ngoài, nhận hàng gia công, đóng gói, dán tem nhãn, bốc xếp hàng hóa, PG, nhân viên bán hàng ...)

PSO Services Company Limited specializes in providing co-packing, outsourced labor services, packing, labeling, loading and unloading goods, PG, sales staff

Địa chỉ: 182 Huỳnh Thị Tươi, KP. Tân Thắng, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Address: 182, Huynh Thi Tuoi street, Tan Binh ward, Di An city, Binh Duong province.

Công ty TNHH Dịch Vụ PSO xin gửi đến Quý công ty thông tin đính kèm để Quý Công ty tìm hiểu và có thể liên lạc sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu:

We would like to send you the below information so that your company can learn and contact us to use the service as your needs:

Hotline: 0908486390

Email: hay.buiviet@psovn.com!

PSO có trụ sở và xưởng gia công đóng gói ở Dĩ An-Bình Dương, và đang cung cấp dịch vụ tại Bình Dương và các khu vực lân cận với trên 2.000 lao động cho nhiều đơn vị như: Pepsico Food Viet Nam, Kemberly-Clark, Perfetti Van Melle, SC Johnson, ABInBev, Colgate, TeCo, Gia Long, CamSo, Sc Johnson, Mondelez Kinh Đô, Tân Hiệp Phát, Nestle…

PSO has its headquarters and packaging factory in Di An-Binh Duong, and is providing services in Binh Duong and surrounding areas with over 2,000 employees for many units such as: Pepsico Food Viet Nam, Kemberly Clark, Perfetti Van Melle, SC Johnson, ABInBev, Colgate, TeCo, Gia Long, CamSo, Sc Johnson, Mondelez Kinh Do, Tan Hiep Phat, Nestle...

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

 1. Tiết giảm chi phí và các rủi ro về thực thi các nghiệp vụ tiền lương, nhân sự

Reduce costs and risks in the implementation of payroll and personnel operations

 1. Đáp ứng nhanh chóng, đủ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh linh hoạt

Quick response, enough resources for flexible production and business

 1. Chuyển tiền lương cố định thành chi phí dịch vụ thuê ngoài, chi phí sản xuất kinh doanh

Convert fixed salary into outsourced service costs, production and business expenses

 1. Quản lý, kiểm soát tốt về quỹ lương và định biên lao động

Well management and control of salary fund and labor allocation

 1. Dễ tăng giảm nhân sự ngay theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và cơ cấu bộ máy

Easy to increase or decrease personnel immediately according to production and business needs and apparatus structure

 1. Chuyển giao trách nhiệm pháp lý về quan hệ lao động cho Công ty dịch vụ

Transfer of legal responsibility for labor relations to the service company

 1. Tránh rủi ro về các tranh chấp lao động như bồi thường, kỷ luật, sa thải, chấm dứt HĐLĐ

Avoid risks of labor disputes such as compensation, discipline, termination of labor contract

 1. Giảm thiểu thời gian, chi phí tuyển dụng, quản lý về BHXH, thuế TNCN, HĐLĐ

Minimizing time and cost of recruitment, management of social insurance, tax, labor contract

Thủ tục và hình thức hợp tác:

 1. Hai bên ký Hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng dịch vụ, hoặc hợp đồng dịch vụ công việc/ hành chính/ hỗ trợ dự án/ chăm sóc khách hàng/ hỗ trợ kinh doanh/ hỗ trợ bán hàng/ khảo sát thị trường, tùy theo nhu cầu và đặc thù của từng đơn vị

The two parties sign a principle contract, service contract, or contract of work/administrative service/ project support/ customer care/ business support/ sales support/ market survey

 1. Mức lương và các chính sách phúc lợi dành cho người lao động do Quý công ty và PSO cùng xem xét quy định, đảm bảo lợi ích tối thiểu theo Luật

Salary and welfare policies for employees shall be jointly considered by your company and PSO, ensuring the minimum benefits in accordance with the Law

 1. PSO tuyển dụng hoặc nhận người từ Quý Công ty giới thiệu và PSO tiến hành ký kết hợp đồng lao động, chi trả lương, đóng Bảo hiểm xã hội và chi trả tất cả các quyền lợi khác cho lao động

PSO recruits or receives people from your company, and PSO signs labor contracts, pays salaries, pays Social Insurance and pays all other benefits for employees

 1. Quý công ty hoặc PSO quản lý, điều hành người lao động làm việc theo yêu cầu công việc thực tế

Your company or PSO manages and operates employees working according to actual work requirements

 1. Quyết toán dựa trên số người, số công, chi phí phát sinh thực tế hàng tháng và gởi tới Quý Công ty cùng kiểm tra, đối soát, xác nhận để PSO làm thủ tục thanh toán và trả lương Nhân viên

Settlement based on actual number of people, labor, and expenses incurred every month and send it to your company to check, compare and confirm so that PSO can carry out payment procedures and pay employees' salaries

 1. PSO chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi vấn đề và pháp lý trong quan hệ lao động

PSO takes full responsibility for all issues and legal issues in labor relations

Dịch vụ của PSO bao gồm:

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa/ Warehousing and storage of goods
 

5224

Bốc xếp hàng hóa/ Cargo handling
 

7830

Cung ứng và quản lý nguồn lao động/ Supply and management of labor resources
 

8292

Dịch vụ đóng gói/ co-packing service
 

2020 Copyright © Công ty TNHH DỊCH VỤ PSO. Web Design by Nina.vn
Online: 3 | Tổng truy cập: 122550
Hotline tư vấn: 090 848 6390
Zalo
Gọi điện SMS Chỉ Đường