Những nội dung cần có trên tem nhãn hàng hóa sản phẩm

Tem nhãn có vai trò rất quan trọng trong quá trình đóng gói sản phẩm. Nó không chỉ cung cấp những thông tin cơ bản đến người tiêu dùng, mà còn giúp cho khách hàng nhận diện thương hiệu của bạn dễ dàng

     Tem nhãn có vai trò rất quan trọng trong quá trình đóng gói sản phẩm. Nó không chỉ cung cấp những thông tin cơ bản đến người tiêu dùng, mà còn giúp cho khách hàng nhận diện thương hiệu của bạn dễ dàng 

Quy định về nội dung cần có trên tem nhãn hàng hóa sản phẩm


     Tem nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

Tên hàng hóa

     ─ Tên hàng hóa phải ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa.

     ─ Tên hàng hóa ghi trên nhãn do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tự đặt. Tên hàng hóa không được làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và thành phần của hàng hóa.

gia công đóng gói hàng hóa

Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa

     ─ Tên riêng của tổ chức, cá nhân và địa danh ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt. Hàng hóa được sản xuất trong nước thì ghi tên của tổ chức, cá nhân và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa đó.

     ─ Cơ sở sản xuất hàng hóa là thành viên trong một tổ chức như công ty, tổng công ty, tập đoàn, hiệp hội và các tổ chức khác thì có quyền ghi tên hoặc tên và địa chỉ và các nội dung khác của tổ chức đó trên nhãn khi được các tổ chức này cho phép.

     ─ Hàng hóa có cùng thương hiệu được sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, được ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đó trên nhãn hàng hóa nếu chất lượng của hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa đó công bố hoặc đăng ký lưu hành và phải bảo đảm truy xuất được nguồn gốc của hàng hóa.

Xuất xứ hàng hóa

Những nội dung cần có trên tem nhãn hàng hóa sản phẩm

     ─ Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình nhưng phải bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết. Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó không được viết tắt.

Thành phần, định lượng

     ─ Ghi thành phần là ghi tên nguyên liệu kể cả chất phụ gia dùng để sản xuất ra hàng hóa và tồn tại trong thành phẩm kể cả trường hợp hình thức nguyên liệu đã bị thay đổi. Ghi thành phần định lượng là ghi thành phần kèm định lượng của từng thành phần.

     ─ Tùy theo tính chất, trạng thái của hàng hóa, thành phần định lượng được ghi là khối lượng của thành phần đó có trong một đơn vị sản phẩm hoặc ghi theo một trong các tỷ lệ: Khối lượng với khối lượng; khối lượng với thể tích; thể tích với thể tích; phần trăm khối lượng; phần trăm thể tích.

gia công đóng gói hàng hóa

Thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo

     ─ Thông số kỹ thuật và dung sai của thông số này (nếu có), thông tin cảnh báo phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp không có quy định cụ thể, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa tự xác định thông số kỹ thuật, dung sai và thông tin cảnh báo. Thông tin cảnh báo ghi trên nhãn bằng chữ, bằng hình ảnh hoặc bằng các ký hiệu theo thông lệ quốc tế và quy định liên quan.Giá trị khoảng dung sai được thể hiện trên nhãn phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp thể hiện một giá trị cụ thể thì không được ghi theo hướng tạo lợi thế cho chính hàng hóa đó.

Ngày sản xuất, hạn sử dụng

     ─ Ngày sản xuất, hạn sử dụng hàng hóa được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp ghi theo thứ tự khác thì phải có chú thích thứ tự đó bằng tiếng Việt.

 

2020 Copyright © Công ty TNHH DỊCH VỤ PSO. Web Design by Nina.vn
Online: 5 | Tổng truy cập: 122551
Hotline tư vấn: 090 848 6390
Zalo
Gọi điện SMS Chỉ Đường