dịch vụ gia công đóng gói

dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực

thông tin liên hệ
Nguyễn Ngọc Anh
TP. KINH DOANH
0989 459 376 - (0274) 2245777

Bùi Viết Hay
GIÁM ĐỐC
0908486390 - (0274) 2245777

Cung cấp nguồn nhân lực lao đồng phổ thông

Cung Cấp Nguồn Nhân Lực Lao Đồng Phổ Thông
Cung Cấp Nguồn Nhân Lực Lao ...
Cung Cấp Nguồn Nhân Lực Lao Đồng Phổ Thông
Cung Cấp Nguồn Nhân Lực Lao ...