dịch vụ gia công đóng gói

dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực

thông tin liên hệ
Nguyễn Ngọc Anh
TP. KINH DOANH
0989 459 376 - (0274) 2245777

Bùi Viết Hay
GIÁM ĐỐC
0908486390 - (0274) 2245777

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề

Cung Cấp Nguồn Nhân Lực Có Trình Độ, Tay Nghề
Cung Cấp Nguồn Nhân Lực Có Trình...
Cung Cấp Nguồn Nhân Lực Có Trình Độ, Tay Nghề
Cung Cấp Nguồn Nhân Lực Có Trình...